..........www.3-2-1-pizza.nl


     

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

PREAMBULE
Omdat wij van de kwaliteit van ons product en onze service absoluut overtuigd zijn,
zien wij ervan af, hier eenzijdig onze handelsvoorwaarden vast te leggen.

Voor uw aankoop en onze daardoor ontstane juridische relatie
zijn de bestaande rechtsbeginselen van uw vaderland
- met name de rechten ter bescherming van de consument -
zonder beperking geldig.

GARANTIE / KWALITEIT
Wij garanderen, dat onze PIZZASTEEN / BROODBAKSTEEN
door de hoge temperatuur bij het bakken in een gebruikelijke oven in de keuken,
op de houtskool-grill of op de gas-grill, niet scheuren.

PRIJZEN / BTW
Onze leveringen worden vanuit Duitsland verstuurd.
Voor bestellingen door consumenten / particulieren van de Europese Unie
is de Duitse BTW van 19% in de genoemde prijzen op de prijslijst inbegrepen.

Aan commerciële bestellers uit de Europese Unie kunnen wij,
mits wij een geldig BTW-identificatie-nummer van hen hebben,
als zogeheten "binnengemeenschappelijk goederenverkeer"
tegen nettoprijzen leveren, dus zonder de Duitse BTW in rekening te brengen.

BETALING
Wij bieden twee betalingsmogelijkheden aan :

VOORUITBETALING
Wij verzoeken u, uw bestelling als vooruitbetaling per overwijzing
- echter uitsluitend per "SEPA-OVERBOEKING" -
op ons in de bestelbevestiging genoemde rekeningnummer over te maken.

SEPA ( Single Euro Payments Area )
=
HET GEMEENSCHAPPELIJK EUROBETALINGSGEBIED

Leest u bij interesse meer over dit thema, door op deze link te klikken :

----->  Verordening EG Nr. 2560/2001  <-----
+
----->  E C B / HET GEMEENSCHAPPELIJK EUROBETALINGSGEBIED  <-----

Deze soort overmaking maakt
- volgens de EU-richtlijn nr. 2560/2001 van 19. december 2001 -
mogelijk, dat - zowel voor de opdrachtgever als ook voor de betalingsontvanger -
geen hogere banktarieven dan bij normale binnenlandse overmakingen
in rekening gebracht worden.

Deze voor u goedkopere SEPA-overschrijvingen kunnen uit alle EU-landen,
alsmede uit Noorwegen / IJsland / Zwitserland en Liechtenstein geschieden.

Betalingen uit andere Europese landen
en buiten Europese betalingen kunnen wij alleen als SWIFT-overschrijving,
waarbij de kosten voor rekening van de afzender zijn, accepteren.

Betalingen per overmaking, die niet volgens deze richtlijn zijn
en voor ons tot extra kosten leiden vanwege de banktarieven, kunnen wij niet accepteren.

BETALING MET PAYPAL
Voor de betaling
van uw bestelling kunt u ook van het betalingssysteem PayPal gebruik maken.
Ons PayPal rekeningnummer luidt : paypal@eisele-gmbh.eu.

Mocht u met het betalingssysteem PayPal nog niet vertrouwd zijn,
dan vindt u hier een uitgebreide uitleg erover in uw eigen taal : www.paypal.nl.

Het spijt ons,
maar betalingen per cheque of per postwissel kunnen wij niet aannemen.
De banktarieven die hiermee samenhangen staan in geen verhouding
tot het te betalen bedrag.
Opsturen onder rembours is helaas niet mogelijk !

VERZENDING
De bestelde waren sturen wij in de regel
binnen twee werkdagen na betalingsontvangst op aan het door u aangegeven adres.

Rekent u a.u.b. met een tijd voor de transport en de bezorging in Nederland of in België
van nog eens 2 - 3 werkdagen.

De aflevering door het verantwoordelijke vervoersbedrijf geschiedt overdag
op de gebruikelijke kantoortijden.
Op de dag van levering of zelfs op de precieze tijd van levering
hebben wij helaas geen invloed.

Maar we sturen het pakket met de PIZZASTEEN / BROODBAKSTEEN ook graag naar
uw werkadres. Ook de verzending naar een alternatief adres ( vrienden / familie / buren )
waar overdag altijd iemand aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden.

Voor uw en onze zekerheid versturen wij de bestelde waren
uitsluitend in verzendverpakkingen die van binnen met piepschuim bekleed zijn
en voldoende bescherming tegen breuken tijdens de verzending bieden.

Onze verzendingen zijn tegen breuken of schade verzekerd.

LEVERINGSTIJD / ARTIKELEN MET SNIJSERVICE
Let op:
De normale verwerkingstijd voor een bestelling duurt twee werkdagen.

Voor een bestelling van PIZZASTENEN / BROODBAKSTENEN met verzagen op maat
en ook voor de vervaardiging van de PIZZASTENEN "BBQ" of "XL" vragen wij u,
ons een extra verwerkingstijd van drie tot zeven werkdagen toe te staan.

Derhalve worden dus deze artikelen die op maat gezaagd worden
en de PIZZASTENEN "BBQ" of "XL" binnen vijf tot negen werkdagen
na betalingsontvangst gereed gemaakt en verzonden.

VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Wij berekenen de verpakkings- en verzendkosten op basis van het gewicht
van het pakket, dat in drie prijs- oftewel gewichtsniveaus ingedeeld is.
In de volgende tabel kunt u zien,
welke pakketinhoud in het desbetreffende gewichtsniveau mogelijk is.


Pakket van max. 10 kg


Pakket van max. 20 kg


Pakket van max. 30 kg


1 PIZZASTEEN + PIZZASCHEP


1 BROODBAKSTEEN + SCHEP
of
2 PIZZASTENEN + SCHEPPEN
of
1 PIZZASTEEN "XL" + SCHEP


2 BROODBAKSTENEN + SCHEPPEN
of
3 PIZZASTENEN + SCHEPPEN
of
2 PIZZASTENEN "XL" + SCHEPPEN


De standaard verzendkosten gelden voor het Nederlandse vasteland.
Vanwege de hogere transportkosten voor eilandbewoners zijn ook de verzendkosten
in dit geval iets hoger.

De verzendkosten voor een pakket naar Nederland of naar België bedragen
EUR 10.00 ( max. 10 kg ) / EUR 15.00 ( max. 20 kg ) / EUR 20.00 ( max. 30 kg ).

Voor een pakket naar de Nederlandse Eilanden
( Texel / Vlieland / Terschelling / Ameland / Schiermonnikoog ) belopen de verzendkosten,
afhankelijk van van het gewicht, EUR 19.00 / EUR 24.00 / EUR 29.00.

Bevindt zich het afleveringsadres op Aruba, op Curaçao, op Sint Maarten, op de
Nederlandse Caribische Eilanden ( Bonaire / Sint Eustatius / Saba ) of in Suriname
bedragen deze kosten - afhankelijk van van het pakketgewicht -
EUR 88.00 / EUR 108.00 / EUR 128.00.

Andere landen : .............----->  Klikt u hier  <----- !

Wij gaan ervan uit, dat de door u aangegeven adresgegevens correct zijn.
Indien dit niet het geval is, dan bent u verplicht, ons de kosten te vergoeden,
die de transportfirma ons in rekening brengt voor het achterhalen / de correctie van het adres
of voor een eventuele terugzending van het pakket.

Dit is ook het geval,
indien het pakket niet kan worden afgeleverd omdat de ontvanger niet kan worden bereikt
en het pakket na het verlopen van de opslagtermijn aan ons wordt teruggestuurd.

EVENTUELE EXTRA KOSTEN
Bij grensoverschrijdende leveringen naar landen die geen lid van de EU zijn
en naar regio's, die niet tot het tolgebied van de Europese Unie behoren,
kunnen eventueel belastingen, tol en/of overige kosten optreden
die niet in de prijzen van de door ons aangeboden artikelen inbegrepen zijn.
Deze extra kosten zijn voor rekening van de koper.

BTW-TERUGGAVE
Voor leveringen buiten de lidstaten van de Europese Unie kunnen
wij het in de prijzen inbegrepen deel van de Duitse BTW achteraf vergoeden.
In dit geval vragen wij na goederenontvangst een betalingsbewijs over het tolgeld
en de belasting, en de gegevens van uw bankrelatie.

Wij maken dan binnen 2 weken het aandeel van de Duitse BTW naar u over.
Voor deze arbeidsintensieve verwerking berekenen wij een bedrag van EUR 15.00,
dat wij bij terugbetaling inhouden.

NAUWKEURIGHEID VAN DE AFMETINGEN
De op deze website en in onze aanbiedingen genoemde maten zijn zogenaamde nominale maten.
Als gevolg van de productie kan bij keramiek niet uitgesloten worden, dat de daadwerkelijke maten
van de PIZZASTEEN / BROODBAKSTEEN kleinere afwijkingen van deze nominale maten vertonen.
Hieronder verstaan wij afwijkingen van +/- 3 % of +/- 10 mm.

GEBREKEN / LEVERING VAN WAREN DIE NIET AAN HET KOOPCONTRACT VOLDOEN
Bij waren met gebreken
zorgen wij voor een compensatie in de vorm van een vervangende levering
of, indien het gebrek het functioneren niet werkelijk beïnvloedt,
een redelijke verlaging van de koopprijs.

Wij kunnen geen reclamaties accepteren bij eventueel optredende kleine schade
en lichte kleurafwijkingen die tijdens productie, transport of verwerking
zijn ontstaan en die het normale gebruik niet beïnvloeden.
Dit geldt met name voor afgebroken hoekjes van de
stoot- en breukgevoelige PIZZASTENEN / BROODBAKSTENEN van chamotte.

Voor eventuele klachten geldt een reclamatietermijn van 8 dagen na ontvangst van de waren.

TERUGGAVERECHT
Wanneer u de bestelde waren - tegen de verwachting in - niet bevallen,
staan wij een teruggaverecht van twee weken toe.
Stuurt u ons binnen deze periode het ongebruikte artikel in de originele verpakking
gewoon terug. - Wij vergoeden daarop zonder meer de koopprijs.
Wij vergoeden geen verpakkings- en verzendkosten !

Het teruggaverecht geldt niet voor artikelen,
die op grond van de bestelling voor u gemaakt of op maat gesneden werden.


     

 

VRAGEN ??

Stuur ons een............  !